اجاره فضای استودیو

ویژگی های یک عکاس حرفه ای
عکاسی مدلینگ چیست
روش نورپردازی در عکاسی مدلینگ
عکاسی مدلینگ در فضای باز
فرق عکاسی مدلینگ با عکاسی اسپرت
نکات کلی برای ژست گرفتن
نرخ عکاسی مدلینگ
ویژگی های یک دوربین عکاسی خوب
راه های سرمایه گذاری در عکاسی

دفتر

شیراز، چهارراه خیرات، به سمت پارامونت، تابلوسازی ستایشگر
07132357398

کارگاه

شیراز، دروازه قرآن، مجتمع تولیدی فارس
07132261402